Wednesday, April 30, 2014

Δευτερονόμιον Κεφ 13 στίχοι 13-21 Συμβουλές για το γάμο.... Λες να τις εφαρμόσουμε;;;;;

Επειδή πολλοί από εσάς πιστεύετε επιλεκτικά στη θρησκεία και θυμάστε την Παλαιά Διαθήκη όποτε σας βολεύει (π.χ. ομοφυλοφιλία, νηστεία κλπ κλπ) αλλά είμαι σίγουρος 90% από εσάς δεν την έχει διαβάσει ολόκληρη αποφάσισα με μία σειρά άρθρων να σας φέρνω μπροστά σας την αλήθεια. Όσοι αμφισβητείτε τα άρθρα μου παρακαλώ όπως προγραμματίσουμε μία συνάντηση φέρνοντας μαζί σας μία παλαιά διαθήκη και να μου δείξετε σε πιο σημείο είχα κάνει λάθος. Κάθε φορά που γράφω άρθρο για την Παλαιά διαθήκη είστε ελεύθεροι να εξακριβώσετε ότι όντως λέει αυτές τις ηλιθιότητες στα σημεία που αναφέρω.

Σε παλαιότερα άρθρα μου έχω αναλύσει τον μύθο των Πρωτώπλαστων (εδώ), τον μύθο του Νώε (εδώ), δύο φορές στο Δευτερονόμιον, κεφ 21 στιχ 21 (εδώ) και κεφ 22 στιχ 28-29 (εδώ). Επίσης έχω αναλύσει γιατί αρνούμε κατηγορηματικά να πιστέψω στην Παλαιά Διαθήκη (εδώ).

Στο άρθρο αυτό θα επανέλθω στο Δευτερονόμιον. Ένα βιβλίο που είναι η βάση της έχθρας και του μίσους.

Στο κεφάλαιο και στους στίχους 13-21 λέει:


13 Ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ καὶ μισήσῃ αὐτὴν 14 καὶἐπιθῇ αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους καὶ κατενέγκῃ αὐτῆς ὄνομα πονηρὸν καὶ λέγῃ· τὴν γυναῖκα ταύτην εἴληφα καὶ προσελθὼν αὐτῇ οὐκ εὕρηκα αὐτῆς τὰ παρθένια, 15 καὶ λαβὼν ὁ πατὴρ τῆς παιδὸς καὶ ἡ μήτηρ ἐξοίσουσι τὰ παρθένια τῆς παιδὸς πρὸς τὴν γερουσίαν ἐπὶ τὴν πύλην, 16 καὶ ἐρεῖ ὁ πατὴρ τῆς παιδὸς τῇ γερουσίᾳ· τὴν θυγατέρα μου ταύτην δέδωκα τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ γυναῖκα, καὶ μισήσας αὐτὴν 17 νῦν οὗτος ἐπιτίθησιν αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους λέγων· οὐχ εὕρηκα τῇ θυγατρί σου παρθένια, καὶ ταῦτα τὰ παρθένια τῆς θυγατρός μου· καὶ ἀναπτύξουσι τὸ ἱμάτιον ἐναντίον τῆς γερουσίας τῆς πόλεως. 18 καὶ λήψεται ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ παιδεύσουσιν αὐτὸν 19 καὶ ζημιώσουσιν αὐτὸν ἑκατὸν σίκλους καὶ δώσουσι τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος, ὅτι ἐξήνεγκεν ὄνομα πονηρὸν ἐπὶ παρθένον Ἰσραηλῖτιν· καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή, οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον. 20 ἐὰν δὲ ἐπ᾿ ἀληθείας γένηται ὁ λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι, 21 καὶ ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.

Το οποίο μεταφράζεται ως:
Αν κάποιος παντρευτεί μία γυναίκα και την μισήσει και προφασιστεί διάφορους λόγους και την κατηγορήσει ότι δεν ήταν παρθένα όταν την πήρε πρέπει ο πατέρας της να βρει αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει την παρθενιά της πρωτού την δώσει για γάμο. Αν βρει τα αποδεικτικά στοιχεία τότε ο άντρας που την κατηγόρησε θα τιμωρηθεί δίνοντας 100 αργύρια στον πατέρα της, θα μείνει παντρεμένος με αυτή και δεν έχει δικαίωμα να τη χωρίσει για όσο ζει.
Αντιθέτως αν δεν μπορέσουν οι γονιοί της γυναίκας να αποδείξουν ότι είναι παρθένα τότε αυτή η γυναίκα θα λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου.

Με λίγα λόγια ακόμα και αν δεν βρουν το σεντόνι με το αίμα της νεανίδας η κοπέλα ήταν καταδικασμένη σε θάνατο με λιθοβολισμό.......

Ξέρω ξέρω ο Χριστός τα αναίρεσε αυτό κλπ κλπ. Αλλά όταν μου δίνετε σαν παράδειγμα για την διαφωνία σας για την ομοφυλοφιλία την Παλαιά διαθήκη και στίχους του βιβλίου Δευτερονόμιον τότε δεν μπορείτε να αρνείστε την επιβολή ολόκληρου του βιβλίου......


Τι λέτε λοιπόν; Να το επιβάλουμε;;;;;;; Θα σας άρεσε αν επιβαλλόταν αυτό; Ή μήπως διαλέγουμε επιλεκτικά ότι μας αρέσει από τα βιβλία αυτά;;;;;

Πηγή για τους αυθεντικόυς στίχους η ιστοσελίδα
orthodoxfathers.com

No comments :

Post a Comment

tell us your opinion about the subject

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...