Thursday, April 11, 2013

Αναλύοντας τον μύθο του Νώε

Συνεχίζουμε την ανάλυση της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης με τον μύθο του Νώε. Ας δούμε όμως πρώτα τα δεδομένα:


Δεδομένο 1:  Ο μύθος του Νώε είναι πανομοιότυπος με αυτό του Δευκαλίωνα, του Ωγυγού, του Δαρδάνου και του Γκιλγκάμες, όλοι από τους πιο πάνω προγήθηκαν χρονολογικά του Νώε.....

Δεδομένο 2: Οι θρησκόληπτοι της εκκλησίας αρνούνται τη θεωρία της εξέλιξης και πιστεύουν στο μύθο του Αδάμ και της Εύας (την οποία ανέλυσα εδώ). Με τη λογική αυτή δέχονται ότι όσα είδη και ζώα υπάρχουν αυτή τη στιγμη στη Γη, υπήρχαν και τότε, (με εξαίρεση όσα είδη έχουν εξαφανιστεί). Με λίγα λόγια δέχονται ότι ο άνθρωπος συνυπήρξε με τους δεινοσαύρους............ 

Έχουμε λοιπόν μία ιστοριούλα που είναι σχεδόν η ίδια με 4 άλλες (τουλάχιστον), και οι τέσσερεις αυτές γραφτήκαν πολύ πιο πριν από την Παλαιά Διαθήκη. Στην ιστοριούλλα λοιπόν αυτή έχουμε τον Νώε με τον οποίο επικοινώνησε ο Θεός και του είπε να φτιάξει μία βαρκούλα και να βάλει μέσα την οικογένεια του και όλα τα ζώα του πλανήτη. Συγκεκριμμένα 10 δισεκατομμύρια είδη.... Θα ήθελα να ήξερα, να μου πει κάποιος, πόσο μεγάλη θα έπρεπε να είναι μία βάρκα που να χωρέσει 10 δισεκατομμύρια είδη, πόσο καιρό χρειάζεται να βρέξει για να πλυμηρίσει ολόκληρη η Γη, πώς κατάφερε αυτή η τεράστια βάρκα (συγγνώμη, κιβωτός) να επιπλεύσει σε τόσο πολύ γλυκό νερό (ναι γλυκό, το νερό της βροχής δεν περιέχει αλάτι το οποιό βοηθά την άνωση) και πώς κατάφερε ο Νώε να μοιράσει τα ζώα ακριβώς όπως πρέπει που να βοηθά τη ζωή του κάθε ζώου. Δηλαδή συγκεκριμμένα ζωά σε συγκεκριμένους τόπους όπου να μπορούν να τρων μόνο αυτά που υπάρχουν εκεί. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα ερωτήματα αυτά μελετώντας την ίδια τη βίβλο

Ας μπούμε όμως πιο βαθιά στην ανάλυση μας με στίχους από την ίδια τη βίβλο

Γενεσις 6-9

1 Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς. 2 ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο. 3 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη. 4 οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ μετ᾿ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί.

Ποιοί είναι άραγε αυτοί οι "υιοί Θεού" που λιγουρεύτηκαν τις κόρες των ανθρώπων; Γιατί ο Θεός θεωρεί αναγκαίο να πει ότι το πνεύμα του δεν μπορεί να βρίσκεται πάντα στους ανθρώπους επειδή είναι υλικά όντα. Προς τι η διευκρίνηση ότι οι άνθρωποι θα ζουν 120 χρόνια; Τι είναι αυτή η παράξενη αναφορά περί γιγάντων , οι οποίοι επίσης συνουσιάζονταν με γυναίκες και η ένωση αυτή παρήγαγε γίγαντες, ανθρώπους ξακουστούς; Η ιδέα της συνουσίας θεϊκών και ανθρώπινων όντων σίγουρα δεν είναι ξένη στην ελληνική μυθολογία. Μία μυθολογία την οποία οι Χριστιανοί κοροιδεύουν και ειρωνεύονται για το γεγονός ότι ο Δίας ήλθε πολλές φορές σε συνουσία με θνητούς. Ξεχνούν όμως την δική τους θρησκεία που περιλαμβάνει ακριβώς τα ίδια πράγμ
ατα.....

5 ᾿Ιδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεός, ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας, 6 καὶ ἐνεθυμήθη ὁ Θεὸς ὅτι ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενοήθη. 7 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς.

Τι μαθαίνουμε εδώ; Η πανταχού παρούσα, πανγιγνώσκουσα και πάγκαλη θεότητα του Χριστιανισμού είχε ξεχάσει ότι έπλασε την κορωνίδα της Δημιουργίας· τον άνθρωπο. Το πρόσεξε όταν όλοι οι άνθρωποι πλην του Νώε είχαν γίνει κακοί και αυτό τον έβαλε σε σκέψεις. Και προκειμένου να καθήσει και να διορθώσει τα κακώς κείμενα, προτιμά τη μέθοδο "tabula rasa". Αποφασίζει να σκοτώσει όλες τις μορφές ζωής που ζουν στη στεριά, επειδή το μετάνιωσε. Όλες οι ιδιότητες που αποδίδουν οι Χριστιανοί στη θεότητά τους αναιρούνται σε δύο προτάσεις, στην αρχή κιόλας του βιβλίου.

Αφού λοιπόν ο Θεός ενημερώνει τον μοναδικό καλό άνθρωπο στη Γη για το επικείμενο κατακλυσμό, του δίνει σαφείς οδηγίες για την κατασκευή της κιβωτού. Η κιβωτός θα πρέπει να έχει 300 πήχεις μήκος, 50 πλάτος και 30 ύψος (περίπου 135 x 22,5 x 13,5 μέτρα, ιδού η απάντηση στο ερώτημα μου λοιπόν), ένα παράθυρο στην κορυφή και πόρτα στα πλάγια. Όλη δε η κιβωτός έπρεπε να είναι τρίπατη. Όπως σημειώνει και ο Μιχάλης Καλόπουλος η περιγραφή στερείται εντελώς ναυτικής ορολογίας. Αν αυτή η κιβωτός μπορούσε να χωρέσει 10 δισεκατομμύρια είδη ζώων προσωπικά απορώ.......

Μετά την κατασκευή, ο Νώε καλείται να τη γεμίσει με ζώα και με αρκετές τροφές για να αντέξουν την απομόνωση. Τα ζώα αποστέλλονται από το Θεό και είναι δύο από κάθε είδος (ένα αρσενικό και ένα θηλυκό). Παρακάμπτωντας το γεγονός ότι δύο ζώα δεν αρκούν για να παρέχουν αρκετή γενετική διαφοροποίηση για την αναδημιουργία ολόκληρου είδους, είμαστε σίγουροι ότι τα ζώα ήταν όλα κατά ζεύγη;

1 Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νῶε· εἴσελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι σὲ εἶδον δίκαιον ἐναντίον μου ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 2 ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν εἰσάγαγε πρὸς σὲ ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν καὶ θῆλυ, ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο, ἄρσεν καὶ θῆλυ, 3 καὶ ἀπὸ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ τῶν καθαρῶν ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν καὶ θῆλυ, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο, ἄρσεν καὶ θῆλυ, διαθρέψαι σπέρμα ἐπί πᾶσαν τὴν γῆν.

Τελικά τα ζώα δεν ήταν ένα ζευγάρι από το καθένα, αλλά ένα ζευγάρι ακάθαρτων ζώων και επτά ζευγάρια καθαρών. Γιατί πρέπει να υποπτευόμαστε μεταγενέστερη προσθήκη; Μα γιατί η διαφοροποίηση καθαρών και ακάθαρτων ζώων γίνεται αργότερα από το Μωυσή. Ο λόγος που χρειάστηκε η διευκρ
ίνιση αυτή εμφανίζεται προς το τέλος της ιστορίας.

Μαζί με τα ζώα μπαίνουν στην κιβωτό ο Νώε, η γυναίκα του (ανώνυμη), οι γίοι του, ο Σημ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ, (μόνο οι γιοι, όχι τυχόν κόρες που είχε) και οι νύφες του Νώε (επίσης ανώνυμες) με σκοπό να σωθούν και να αναδημιουργήσουν το ανθρώπινο γένος, αλλά να ταΐζουν και τα ζώα. Η αναδημιουργία της ανθρωπότητας από 8 άτομα είναι το ίδιο άτοπη με τη δημιουργία της από 2, αλλά τουλάχιστον στην περίπτωση Αδάμ-Εύας υπήρχε και η υποψία προαδαμιαίων. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια. Όλη η ανθρωπότητα σήμερα προέρχεται από εκείνα τα 8 άτομα στην κιβωτό.

Πάμε λοιπόν στην βροχή. Ο Θεός άνοιξε τους κρουνούς του ουρανού και αφού ο Νώε, το σόι του και τα ζώα ασφαλίστηκαν στην κιβωτό, ο Θεός έκλεισε την πόρτα και έβρεξε 40 μέρες και 40 νύχτες. Ο κατακλυσμός ξεκίνησε το 600στό έτος της ζωής του Νώε, την 17η του 2ου μηνός. Όπως και στην αρχή της Γένεσης, είναι σαφές ότι οι αρχαίοι Εβραίοι πίστευαν ότι ο ουρανός αποτελείται από αιωρούμενο νερό που συγκρατείται από τη δύναμη του Γιαχβέ, αφού “ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν”. Το νερό έπεσε τουλούμι, έπνιξε τα πάντα στη γη και σκέπασε και τα πιο ψηλά βουνά, ώστε οι κορυφές τους βρέθηκαν 15 πήχεις κάτω από το νερό. Σ’αυτό πατάνε κάποιοι για να υποστηρίξουν ότι δεν έχουμε παγκόσμιο κατακλυσμό, αλλά τοπικό. Άλλωστε, συχνά η Βίβλος χρησιμοποιεί τη λέξη "όρος" για λόφους (π.χ. το όρος των ελαιών). Σίγουρα πάντως θα μιλούσαμε για παραλογισμό, αν υποθέταμε ότι έβρεξε τόσο πολύ, ώστε καλύφθηκε το Έβερεστ (τόσο νερό δεν υπάρχει στον πλανήτη). Επίσης, η θεωρία του τοπικού κατακλυσμού ακυρώνει την αναγκαιότητα σωτηρίας της πανίδας και επίσης σημαίνει ότι κακοί είχαν γίνει μόνο όσοι ζούσαν στην περιοχή του Νώε. Εδώ έγγυται και η σημασία της αναφοράς στους γίγαντες. Γνωρίζουμε από μετέπειτα αναφορές ότι γίγαντες συνεχίζουν να υπάρχουν καθώς υπάρχουν γόνοι τους, άρα ο κατακλυσμός σίγουρα δεν τους εξόντωσε. Μήπως τελικά ο κατακλυσμός πρέπει να υποβιβαστεί σε μια τοπική πλημμύρα;

Προχωρόντας να δούμε το τέλος της πλυμμήρας

Στην αρχή του 8ου κεφαλαίου βλέπουμε το Γιαχβέ να "θυμάται" τα πλάσματα που είχαν επιζήσει μέσα στην κιβωτό και “ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασε τὸ ὕδωρ”. Φύσηξε ο ru’ah και σταμάτησε το νερό και κλείσανε "οι τρύπες" στον ουρανό απ’όπου έπεφτε το νερό και έπειτα από 5 μήνες (τη 17η του 7ου μήνα) κόλλησε η κιβωτός στην κορυφή του Αραράτ (εδώ υπάρχει διχογνωμία αν το σημερινό Αραράτ είναι το βιβλικό Αραράτ ή αν το όνομα δόθηκε μεταγενέστερα· πάντως συχνά-πυκνά γίνονται άκαρπες ανακοινώσεις ότι βρέθηκε η κιβωτός στο Αραράτ).

Ο Νώε άνοιξε το παράθυρο της κιβωτού και έστειλε έναν κόρακα να δει αν κατέβηκαν τα νερά. Το κοράκι πηγαινοερχόταν μέχρι που το νερό έπεσε χαμηλά (συχνά το κοράκι "διαβάλλεται" ότι, με το που το έστειλε ο Νώε, δεν γύρισε ποτέ). Παράλληλα ο Νώε έστειλε κι ένα περιστέρι που έκανε το ίδιο πέρα-δώθε μέχρι που γύρισε με ένα κλαδί ελιάς (παραδόξως, κοντά ένα χρόνο κάτω από το νερό, τα φυτά δε σάπισαν).

Την πρωτοχρονιά του επομένου έτους τελικά ο Νώε τελικά είδε ότι η γη είχε στεγνώσει και ακριβώς ένα χρόνο μετά (τη 17τη του 2ου μηνός) βγήκε από την κιβωτό, το οποίο σημαίνει (στην πιο παράλογη εκδοχή) ότι είχε μέσα στο μικρό του καράβι τροφή (για ανθρώπους και ζώα) αρκετή για ένα έτος. Με το που βγήκε από την κιβωτό, ο Νώε έχτισε ένα θυσιαστήριο και έσφαξε από όλα τα καθαρά ζώα. Γι’αυτό και χρειαζόταν η διαφοροποίηση στην αρχή του κεφαλαίου, όπως και και η διαφορά στον αριθμό. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε, ο Νώε να θυσιάσει ακάθαρτα ζώα. Ο συγγραφέας δε σκέφτηκε ότι μετά από 1 χρόνο, κάποια ζώα θα είχαν γεννήσει, οπότε δε θα δημιουργούταν πρόβλημα για την επιβίωση των ειδών, ακόμα και με ένα ζευγάρι. Ο Γιαχβέ, ως άλλος Ολύμπιος Θεός, μυρίζει το ολοκαύτωμα και ευφραίνεται από την ευωδία και από την πολλή ευχαρίστηση υπόσχεται να μην ξανακαταστρέψει την πλάση, ούτε θα επέμβει στη φυσική νομοτέλεια (“πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς, σπέρμα καὶ θερισμός, ψῦχος καὶ καῦμα, θέρος καὶ ἔαρ, ἡμέραν καὶ νύκτα οὐ καταπαύσουσι”. (Γεν 8,22)


Μετά το πέρας του κατακλυσμού, ο Θεός δίνει τις πρώτες εντολές του και κλείνει την πρώτη συμφωνία με τον άνθρωπο.

Κατ’αρχάς οι άνθρωποι θα κυριεύσουν τα θηρία της γης και εκείνα θα τους φωβούνται. Έπειτα, οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να τρώνε κρέας σενιάν (μόνο καλοψημένο), αλλά ο Θεός θα παίρνει τακτικά το αίμα των ανθρώπων μέσω των θηρίων της γης και άλλων ανθρώπων (κοινώς, οι άνθρωποι θα σκοτώνονται· όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαπίστωση). Τέλος θεσμοθετείται για πρώτη φορά ότι ένας δολοφόνος θα πρέπει να τιμωρείται με το ίδιο νόμισμα, επειδή οι άνθρωποι είναι πλασμένοι κατ’εικόνα Θεού. Θα περίμενε, βέβαια, κανείς ότι ο Νώε ο δίκαιος θα τα ήξερε ήδη αυτά.

Τέλος ο Θεός υπόσχεται σε όλα τα όντα που βρίσκονταν μέσα στην κιβωτό ότι δε θα καταστρέψει ποτέ ξανά τη ζωή στη γη με κατακλυσμό (δεν υπόσχεται τίποτα για άλλη μέθοδο εξόντωσης). Ως επιβεβαίωση της διαθήκης και για να μην το ξεχάσει και ο ίδιος, αλλάζει τις διαθλαστικές ιδιότητες του νερού, ώστε τώρα να αναλύει το φως του ήλιου στα διάφορα χρώματα και για πρώτη φορά εμφανίζεται στον ουρανό ουράνιο τόξο! (α για αυτό το νερό διαθλά το φώς;;; Νόμιζα είχα να κάνει με τα μήκη κύματος του φωτός που ανάλογα με το μήκος φαίνεται αντίστοιχο χρώμα στα κωνία που υπάρχουν στον αμφιβλιστροειδή χειτώνα του ματιού..... χμμμμ μαθαίνεις κάτι καινούριο κάθε μέρα).


Ο μύθος του Νώε κλείνει με τον πιο παράδοξο τρόπο. Ο Σημ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ σκορπίζουν για να γίνουν πατριάρχες λαών, ενώ ο Νώε γίνεται γεωργός και φύτευσε αμπέλια. Έφτιαξε κρασί ο γερο-Νώε, ήπιε πολύ και μέθυσε και ξεβρακώθηκε στο σπίτι του. Τον είδε ο Χαμ γυμνό και το είπε στους άλλους δύο αδερφούς. Αυτοί πέρνουν ένα ρούχο και σκεπάζουν τον πατέρα τους, φροντίζοντας να μην τον δουν γυμνό. Όταν συνήλθε ο Νώε, καταράστηκε τον εγγονό (!) του νεώτερου γιο του, του Χαμ, να είναι υπηρέτης των αδερφών του (η πρώτη από μια σειρά από άδικες κατάρες).

ἐπικατάρατος Χαναάν· παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν· εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Σήμ, καὶ ἔσται Χαναὰν παῖς οἰκέτης αὐτοῦ. (Γεν 9,25-26)

Εμφανίζεται μάλιστα ο Νώε σχεδόν να προφητεύει τη γέννηση του Χαναάν, αφού ο επόμενος στίχος λέει:

πλατύναι ὁ Θεὸς τῷ ᾿Ιάφεθ, καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σὴμ καὶ γενηθήτω Χαναὰν παῖς αὐτοῦ. (Γεν 9,27)

Πού να ξέρανε οι καημένοι οι Χαναναίοι, όταν αιώνες αργότερα τους έσφαζαν οι Εβραίοι, ότι έφταιγε ο Χαμ, που είδε τον πατέρα του ξεβράκωτο, επειδή το έτσουξε λίγο παραπάνω. Από τις πιο αστείες και τραγικές συνάμα προσπάθειες να εμφανιστούν οι Χαναναίοι ως κατώτεροι. Εν πάσει περιπτώσει, ο Νώε έζησε άλλα 350 χρόνια μετά τον κατακλυσμό (βρακωμένος, μάλλον) και πέθανε.


Αυτά λοιπόν για τον μύθο του Νώε. Οι απόψεις όπως πάντα ευπρόσδεκτες στα comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...