Monday, April 1, 2013

Αυτά είναι τα μέτρα του Κυπριακού Μνημονίου - Δεσμεύουν και φυσικό αέριο

Το Μνημόνιο που θα υπογράψει η Κυβέρνηση, ως συμπληρωματικό μέτρο του κουρέματος των καταθέσεων είναι έτοιμο και παρά τις δεμσεύσεις του Υπουργού Οικονομικών και της Κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές όλα δείχνουν ότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες για όλους.

Το Μνημόνιο όπως τελικά φαίνεται βασίζεται πάνω στα πρότυπα των ελληνικών αντίστοιχων Μνημονίων και δεν αποκλείεται να υπογραφεί εντός των προσεχών ημερών.

Το κείμενο του Μνημονίο είναι 24 σελίδες και μεταξύ άλλων αφορά την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5%, την αύξηση του φόρου σε τόκους και μερίσματα επί των συναλλαγών στο 30%, καθώς και την αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% να 0,15% με 25/60 των εσόδων που προορίζονται για ειδικό λογαριασμό για τοταμείο χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Στην εισαγωγή του μνημονίου το ΔΝΤ επισημαίνει: Μεταξύ 2007 και 2012, η δημοσιονομική ισορροπία επιδεινώθηκε κατά 9% του ΑΕΠ. Αυτή η επιδείνωση προέκυψε από αποτυχημένα έσοδα και συνεχή αύξηση των δημόσιων δαπανών. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από λίγο κάτω του 60% στο 90% του ΑΕΠ. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από τον τραπεζικό τομέα μπορούν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα επίπεδα του εν λόγω χρέους.

Παράλληλα, για τον τομέα της ενέργειας προβλέπονται επίσης αποκρατικοποιήσεις κρατικών εταιρειών όπως η εταιρεία ηλεκτρισμού ΑΗΚ καθώς και η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (τρίτο ενεργειακό πακέτο).

Αντίθετα, ενδεχόμενα έκτακτα έσοδα της κυπριακής κυβέρνησης που θα υπερβαίνουν τον στόχο του μνημονίου θα κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην μείωση του κρατικού χρέους της Μεγαλονήσου.

Εκτός αυτών, οι βασικοί μακροπρόθεσμοι στόχοι του Μνημονίου είναι, μεταξύ άλλων:

Η συνέχιση της διαδικασίας δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο πρωτογενές πλεόνασμα 4% του κυπριακού ΑΕΠ το 2017 και διατήρησή του σε αυτά τα επίπεδα τα επόμενα χρόνια
Η μείωση των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατό.
Η πλήρης εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου του 2012 σε τεχνικό επίπεδο και τα οποία ανέρχονται στο 7,5% του ΑΕΠ της Κύπρου για το διάστημα 2012-2017, ενώ μόνο για το 2013 τα μέτρα υπολογίζονται στο 1,5% του ΑΕΠ.

Ο περιορισμός της αύξησης του μισθολογικού κόστους του δημοσίου καθώς και των κοινωνικών επιδομάτων με εξαίρεση τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
Η συγκράτηση των δαπανών, η βελτίωση του φορολογικού μηχανισμού καθώς η υιοθέτηση διαρθρωτικών μέτρων.
Ρήτρα πρόσθετων μέτρων

Σε περίπτωση υποαπόδοσης των μέτρων και κατά συνέπεια χαμηλότερα έσοδα ή υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες, η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να είναι έτοιμη να προχωρήσει στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων, κυρίως σε ότι αφορά στη μείωση των δαπανών.

Η πρώτη δέσμη συγκεκριμένων μέτρων

Στο Μνημονιο προβλέπονται και συγκεκριμένα μέτρα άμεσης εφαρμογής όπως:

Αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5%
Αύξηση του φόρου σε τόκους και μερίσματα επί των συναλλαγών στο 30%
Αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% να 0,15% με 25/60 των εσόδων που προορίζονται για ειδικό λογαριασμό για το ταμείο χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
Αύξηση στα τέλη δημόσιων υπηρεσιών 17%
Αλλαγή της φορολογικής κλίμακας για τα οχήματα και αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας με βάση τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Φυσικό αέριο και ιδιωτικοποιήσεις

Το μνημόνιο  στο κομμάτι της ενέργειας περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο θα κατευθύνονται και θα αξιοποιούνται όλα τα δημόσια έσοδα από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Για τον ίδιο τομέα προβλέπονται επίσης αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμώω όπως η ΑΗΚ καθώς και η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (τρίτο ενεργειακό πακέτο). Η αναμόρφωση της ενεργειακής αγοράς τη Κύπρου θα περιλαμβάνει ειδικότερα τρία βασικά σημεία:

Σχεδιασμός των υποδομών που απαιτούνται για την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, λαμβανομένων υπόψη των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν (επενδύσεις, κόστη, πρόβλεψη εσόδων). Η πρώτη φάση του σχεδίου
αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου (δεύτερο τρίμηνο 2013).

Σχεδιασμός για το θεσμικό πλαίσιο και την οργάνωση της αγοράς ενέργειας και των εξαγωγών αερίου, με τρόπο ανοιχτό διαφανή και ανταγωνιστικό, λαμβανομένου υπόψη και του μεγέθους της αγοράς(δεύτερο τρίμηνο 2013).

Σχέδιο για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης των αποθεμάτων υδρογονανθράκων περιλαμβανομένης και της δυνατότητας δημιουργίας ενός ταμείου στο οποίο θα καταλήγουν και θα διαχειρίζονται τα δημόσια έσοδα από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου(δεύτερο τρίμηνο 2013).Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...