Thursday, October 11, 2012

Η Μαθηματική Δομή Της Ελληνικής Γλώσσας - Ο Ελληνικός ΛεξάριθμοςΑπό όλες τις γλώσσες, η ελληνική γλώσσα έχει τη μεγαλύτερη σαφήνεια, το μεγαλύτερο πλούτο λέξεων, φράσεων περιεκτικότητας και λεκτικών τύπων. Μετά από διάφορες εργασίες γλωσσολόγων και μαθηματικών φαίνεται πως έχει και μαθηματική δομή. Με τις εργασίες αυτές έχει αναπτυχθεί η θεωρία των λεξάριθμων.
Η θεωρία αυτή είναι η βάση της αριθμοσοφίας. Όπως έλεγε και ο Πυθαγόρας «Ο αριθμός εστί σοφότερος πάντων» και «Μονάς εστί Θεός»

Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου ήταν 28. τα 24 που γνωρίζουμε και 4 που αφαιρέθηκαν κατά τους αλεξανδρινούς Χρόνους. Αυτά που αφαιρέθηκαν είναι το στίγμα (S) το δίγαμμα (F) το κόππα (Q) και το σαμπί (Ϡ). Τα 28 αυτά γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου έχουν την πιο κάτω αριθμητική αντιστοιχία. Αντιστοιχία την οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στην αρίθμησή τους.

Α=1 Β=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 F=6 S=6 Ζ=7 Η=8 Θ=9 Ι=10 Κ=20 Λ=30 Μ=40 Ν=50 Ξ=60 Ο=70 Π=80 Q=90 Ρ=100 Σ=200 Τ=300 Υ=400 Φ=500 Χ=600 Ψ=700 Ω=800 Ϡ=900
Έτσι κάθε αρχαία ελληνική λέξη έχει ένα αριθμητικό άθροισμα το οποίο ονομάζουμε λεξάριθμος.


ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ:
30+5+60+1+100+10+9+40+70+100=525
Δηλαδή ο λεξάριθμος της λέξης λεξάριθμος είναι το 525

Οι πρωτοπόροι ερευνητές της μαθηματικής δομής της ελληνικής γλώσσας είναι ο Θεοφάνης Μανιάς, ο Αντώνης Χαλάς και ο ειδικός στις αριθμητικές αναλύσεις Κοσμάς Μαρκάτες. Ο καθηγητής Μαρκάτες είναι ο θεμελιωτής της θεωρίας των λεξάριθμων π.χ. Ο ελληνικός λεξάριθμος(1018)=Νοήμων(1018). Η πιο πάνω λεξαριθμητική ισοψηφία μας δίδει την απόδειξη ότι η ελληνική γλώσσα έχει νοημοσύνη και μπορεί να παράξει γνώση

Ο καθηγητής των μαθηματικών Ελευθέριος Αργυρόπουλος έχει ανακαλύψει 525 διαφορετικές αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος. Το επίτευγμα αυτό καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Επίσης έχει γράψει 3 βιβλία «Αποδείξεις για την μαθηματική κατασκευή της Ελληνικής γλώσσας», «Η μαθηματική αποκωδικοποίηση της ελληνικής γλώσσας» και «Σοφία των Συναριθμών». Ο καθηγητής αυτός το Μάιο του 1998 σκέφτηκε ότι για ναι να έχει η ελληνική γλώσσα πραγματικά μαθηματική κατασκευή πρέπει να γνωρίζει τις αριθμητικές τιμές των θεμελιωδών μαθηματικών σταθερών π.χ. π=3.14 Πώς βρίσκουμε το π; Με βάση τα μαθηματικά διαιρούμε το μήκος της περιφέρειας ενος οποιούδηποτε κύκλου δια την διάμετρο του. Δηλαδή αν το κάναμε με βάση τους λεξάριθμους :
(ΜΗΚΟΣ (338) + ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (1016) + ΚΥΚΛΟΥ(940)) / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (730)= (338+1016+940)/730=2294/730=3,14...

Γνωρίζουμε ότι όλα τα σημεία της περιφέρειας ενός κύκλου απέχουν το ίδιο από το κέντρο του κύκλου.
ΙΣΑΠΕΧΟΥΝ(1016)=ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ(1016)

Η ελληνική γλώσσα γνωρίζει και τον χρυσό αριθμό της φύσης, φ=1,61. Με τη σημμασία και τις πάμπολλες εμφανίσεις του χρυσού αυτού αριθμου σε όλα τα όντα της φύσης καθώς και στον ίδιο τον άνθρωπο θα ασχοληθούμαι στο επόμενο τεύχος. Ο χρυσός αριθμός υπολογίζεται από το πηλίκου του αθροίσματος της τετραγωνικής ρίζας του 5 + 1 δια 2. Η τετραγωνική ρίζα του 5 στα αρχαία ελληνικά ονομάζεται ο πεντέποδος, το 1 εν και το 2 η δυάς. Έτσι έχουμε (Ο(70) + ΠΕΝΤΕΠΟΔΟΣ(864) + ΕΝ(55))/ (Η(8)+ ΔΥΑΣ(605))= 989/613=1,61...

Η βαρύτητα είναι μία από τις θεμελιώδεις δυνάμεις του σύμπαντος. Η βαρύτητα δημιουργείται από την ηλεκτρομαγνητική μεταβολή
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ(2362) = ΕΚ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (2362)
Η μεταβολή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου δημιουργεί το βαρυτικό. Το βαρυτικό πεδίο σχετίζεται με το σωματίδιο βαρυτονίου
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (1053) = ΒΑΡΥΤΟΝΙΟΝ (1053)

Το 1932 ο Αμερικάνος φυσικός Carl Anderson απέδειξε στο εργαστήριο την ύπαρξη του αντιηλεκτρονίου επιβεβαιώνοντας τον φυσικό Paul Dirac που το 1928 έγραψε τις εξισώσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη του αντιηλεκτρονίου. Η ελληνική γλώσσα όμως γνώριζε αυτόν το θεμελιώδη νόμο από τη δημιουργία της
Η ΥΛΗ ΚΡΟΥΕΙ ΑΝΤΙΥΛΗ (1850) = ΦΩΤΟΝΙΟ (1850)

Ο Ιάμβιχος, ένας από τους σημαντικότερους Πυθαγόρειους, ασχολήθηκε σε έκταση με τη φύση και την απόκρυφη σημασία των αριθμών γράφει στο βιβλίο του τα θεολεγούμενα της αριθμητικής στο περί της εξάδος κεφάλαιο "η συναρίθμηση του κόσμου εξακόσια έστι"
ΣΥΝΑΡΙΘΜΟΣ (1080) = ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΌΓΟΣ (1080)

Η ελληνική γλώσσα είναι μια αρμονική κλίμακα που παράγει την ορθή και αρμονική ομιλία. ΚΛΙΜΑΞ (161) = ΟΜΙΛΙΑ (161)

Η ελληνική γλώσσα παρά το τεράστιο αριθμό λέξεων που έχει συνεχίζει μέχρι σήμερα, αν και έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τη δημιουργία της να παράγει νέες λέξεις. η ελληνική γλώσσα δεν έχει τελειωμό. είναι όπως τους αριθμούς που δεν έχουν τέλος. τα πιο πάνω είναι μονάχα ενδεικτικά παραδείγματα διότι μπορούν να γραφτούν πολλά βιβλία που να αποδεικνύουν την μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...